ACID ACETIC

  • Xuất xứ: Trung Quốc
  • Công thức phân tử: CH3COOH 
  • Nguyên tử cấu thành: C, H, O 
  • Loại thành phần: Là một acid yếu, hợp chất hữu cơ
  • Trạng thái: Dạng lỏng,trong suốt, mùi đặc trưng mùi gắt, vị chua, tan trong nước, rượu, ete, benzen.
  • Khối lượng phân tử: 60,052g/mol
  • Nhiệt độ nóng chảy: 16 – 17 °C
  • Điểm sôi: 118 – 119 °C
  • Tính tan: Tan trong nước