ACID CITRIC MONOHYDRATE 

  • Xuất xứ: Trung Quốc 
  • Công thức phân tử:  C6H8O7.H2O (ngậm nước)
  • Nguyên tử cấu thành: C, H, O
  • Loại thành phần: Hợp chất hữu cơ
  • Trạng thái: dạng bột tinh thể trắng không màu, trong suốt, có vị chua đặc trưng
  • Khối lượng phân tử: 210,14g/mol
  • Nhiệt độ nóng chảy: 156 °C
  • Điểm sôi: 310 °C (phân hủy từ 175 °C)
  • Tính tan: tan trong nước, acetone, alcohol, ether, ethyl acetate. DMSO.