BỘT ĐÁ CALCI CARBONATE

  • Xuất xứ: Việt Nam, Trung Quốc
  • Công thức phân tử: CaCO3 
  • Nguyên tử cấu thành: Canxi, Cacbon, Oxy
  • Loại thành phần: Muối vô cơ
  • Trạng thái: Chất rắn dạng bột màu trắng
  • Khối lượng phân tử: 100.0869 g/mol
  • Nhiệt độ nóng chảy: 825 °C (1,098 K)
  • Điểm sôi: Canxi cacbonat không có điểm sôi vì nó sẽ phân hủy trước khi đạt đến điểm sôi