BỘT THẠCH CAO CANXI SUNPHAT

  • Xuất xứ: Trung Quốc, Mỹ, Việt Nam
  • Công thức phân tử: CaSO4
  • Nguyên tử cấu thành: Canxi, Lưu huỳnh, Oxi
  • Loại thành phần: Muối
  • Trạng thái: Bột hoặc tinh thể màu trắng
  • Khối lượng phân tử: 136,142 g/mol (khan)
  • Nhiệt độ nóng chảy: 1460°C (khan)
  • Tính tan: Ít tan trong nước