CHẤT CHỐNG KẾT KHỐI ACF-02

Thông tin sản phẩm Chất chống kết khối ACF-02

  • Trạng thái: Hóa chất ở dạng paste hoặc rắn
  • Nhiệt độ nóng chảy: 40 – 65°C
  • Điểm sôi: 170 – 250°C