CHẤT KHỬ TRÙNG TRICHLORO ISOCYANURIC ACID

Thông tin sản phẩm chất khử trùng TRICHLORO ISOCYANURIC ACID

  • Tên sản phẩm:                              TCCA (Trichloroisocyanuric Acid) 90%
  • Công thức phân tử:                       C3O3N3CL3
  • Hàm lượng clo hiệu quả % ≥:        90,0
  • Hàm lượng nước % ≤:                  0,5
  • Giá trị PH của dung dịch 1%:        2,7–3,3