CHẤT TẠO NGỌT SUCRALOSE 

  • Xuất xứ: Trung Quốc 
  • Công thức phân tử: C12H19Cl3O8 
  • Nguyên tử cấu thành: C, H, CL, O 
  • Loại thành phần: Sucralose thuộc nhóm chất tạo ngọt hỗn hợp
  • Trạng thái: Dạng bột màu trắng đến trắng nhạt, không có mùi
  • Khối lượng phân tử: 397,64g/mol
  • Nhiệt độ nóng chảy: 125 °C (398K; 257 °F)
  • Điểm sôi: 
  • Tính tan: Tan tốt trong nước