Chemmul AGS 175 – Chất kết dính

  • Là chất hoạt động bề mặt cho Glyphosate, Glufosinat, phân bón
  • Lượng dùng 5-15%
  • Vừa tăng khả năng “thấm” của sản phẩm
  • Vừa tạo cho sàn phẩm có độ nhớt cao.
  • Tính tan: tốt
  • Xuất xứ: India
  • Quy cách: 200kg/phuy