Copper Sulphate Pentahydrate

Quy cách: 25kg/Bao.

Axit : 0.1% tối đa

Nước không hòa tan: tối đa 0,2%

Quy cách: 25kg/Bao.