DISTILLED MONOGLYCERIDE

Thông tin sản phẩm

  • Xuất xứ:
  • Công thức phân tử: C6H10CaO6
  • Màu sắc: Trắng đến trắng nhạt.
  • Hình thái: Hạt hoặc bột.
  • Nhiệt độ nóng chảy: 240 °C
  • Khối lượng phân tử: 218,22 g/mol