HÓA CHẤT EDTA 98%

  • Xuất xứ: Đức, Trung Quốc
  • Hàm lượng: 98%
  • Công thức phân tử:  C10H12N2O8Na4.4H2
  • Nguyên tử cấu thành: Cacbon, Natri, Hidro, Oxi
  • Loại thành phần: Muối
  • Trạng thái: Dạng bột mịn màu trắng
  • Khối lượng phân tử: 292.244  g/mol
  • Tính tan: Tan trong nước