SODIUM BENZOATE

  • Xuất xứ: Trung Quốc 
  • Công thức phân tử:  C 6 H 5 C O O N a
  • Nguyên tử cấu thành: C, H, O, Na 
  • Loại thành phần: muối natri của acid benzoic.
  • Trạng thái: Màu trắng dạng hạt hoặc dạng bột
  • Khối lượng phân tử: 144,1 g / mol
  • Tính tan: Tan tốt trong nước 63/100ml (20°C); ít tan trong ethanol