SORBIC ACID

  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Công thức phân tử: CH3(CH)4CO2H.
  • Công thức hóa học: C6H8O2
  • Nguyên tử cấu thành: C, H, O.
  • Loại thành phần: Chất bảo quản thực phẩm.
  • Trạng thái: Chất rắn dạng tinh thể nhỏ, màu trắng, có mùi nhẹ đặc trưng
  • Khối lượng phân tử: 112.128 g/mol.
  • Nhiệt độ nóng chảy: 135 °C (275 °F; 408 K).
  • Điểm sôi: 228 °C (442 °F; 501 K).
  • Tính tan: tan trong ethanol, hòa tan ít trong nước (1.6 g/L ở 20 °C, 39g/L ở 100 °C).