Ven AG 51B

  • Ven AG 51B là chất nhũ hóa “phổ rộng”
  • Dùng cho hầu hết các hoạt chất thuốc BVTV dạng thuốc EC, phân bón, thuốc phòng trừ sâu bệnh
  • Có thể kết hợp với Ven AG 44A
  • Với liều lượng dùng từ 5-8%.
  • Xuất xứ:  Ấn Độ 
  • Trọng lượng: 210kg
  • Tính hòa tan: Tốt