Tag Archives: Ứng dụng Chất chống kết khối ACF-03

CHẤT CHỐNG KẾT KHỐI ACF-03

CHẤT CHỐNG KẾT KHỐI ACF-03

Chất chống kết khối ACF-03 là một sản phẩm hóa chất đa dạng với khả năng ngăn chặn hiện tượng kết khối trong quá trình sản xuất và bảo quản phân bón hỗn hợp. Với thành phần đa dạng bao gồm chất hoạt động bề mặt, amin, polyme phân tử lượng cao, wax, axit stearic […]